ir. Robert Kok (MSc)Clean Tech / Transport & Logistics lead

Robert Kok is Clean Tech / Transport & Logistics lead bij Revnext. Hij heeft als technisch bestuurskundige ruime ervaring met complexe en gevoelige beleidsdossiers en strategievraagstukken. Zo was hij projectleider en hoofdauteur van omvangrijke studies voor het systeem van autobelastingen en het fiscale stimuleringsbeleid voor zuinige auto’s van het Ministerie van Financiën. Ook ontwikkelde hij het CARbonTAX-model om deze beleidsplannen van vele miljarden door te rekenen.

Robert Kok is een veelgevraagd adviseur met een uitgebreid netwerk in de sector Transport en Logistiek. Hij is gespecialiseerd in disruptieve technologieën op het snijvlak van duurzaamheid, automotive en IT. Hij pleit ervoor technologische innovaties met vertrouwen tegemoet te treden. Ook deinst hij er niet voor terug een CEO te vertellen dat  bestaande verdienmodellen over een paar jaar niets meer waard zijn. Naast zijn advieswerk voor onder meer TNO, Tesla en het ministerie van Infrastructuur en Milieu is Robert Kok als buitenpromovendus verbonden aan de Technische Universiteit Delft op het thema ‘reductie van CO2-emissies in de transportsector’ en enthousiast over alle elektrische of zelfsturende voertuigen, vaartuigen en drones. Hij publiceert in wetenschappelijke journals en treedt op in internationale fora.