Revnext Lab

Iedereen roept dat high tech ontwikkelingen de wereld verder en verder zullen veranderen, maar weinigen houden zich bezig met hoe dit gebeurt. Welke technologische ontwikkelingen zullen bijvoorbeeld de grootste veranderingen teweeg brengen op onze arbeidsmarkt, duurzaamheidsagenda, belastingen en veiligheid?

Innovatievermogen is een cruciale competentie om als organisatie te groeien en succesvol te kunnen zijn in een veranderende wereld. Revnext investeert daarom flink in Research and Development. Hiermee wordt onder meer het Revnext Lab gefinancierd.

Het Revnext Lab is een broedplek voor innovatie. In het lab werken wij met partners aan vraagstukken die wij belangrijk vinden en die ons inspireren, maar waar over het algemeen geen tijd en middelen voor worden vrijgemaakt. De vraagstukken die we in het Revnext Lab onder de loep nemen kenmerken zich door de combinatie van high tech technologie en maatschappelijke impact. Zo wordt de maatschappelijke impact van AI op digitale verkend verkend, wordt gewerkt aan technische standaarden voor beleid en onderwijs en is een onorthodoxe kweekvijver van hack-talent opgericht.

Met de investeringen die wij doen in het Revnext Lab kunnen wij jong talent de kans geven om een relevante beroepservaring te doen. Voor onze partners betekent het Lab een plek waar ze met hun eigen innovatiebehoeften en ideeën terecht kunnen. Het innovatielab kan dan ook ingezet worden als breekijzer voor versnelling en vernieuwing.

 

Meer informatie over het Revnext Lab? Info[@]revnext.nl

Neem contact met ons op!