Markten en domeinen

Cyber Security

Wie denkt dat de wereld steeds digitaler wordt leeft in het verleden. Het internet is inmiddels een kwart eeuw oud. Wel zeker is dat de gevaren groter worden. En daarmee de onmacht van organisaties ook. Grootschalige datalekken, cyberspionage, hacking en IT-sabotage zijn eerder achtergrondnieuws dan breaking news.

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in “awareness” van digitale gevaren. Dat moet zeker doorgaan. Maar Revnext ziet ook dat de volgende fase is aangebroken. Kennis over gevaar is belangrijk, maar belangrijker is dat organisaties hier zelf iets aan kunnen doen.

Cyber security niet als kostenpost

In een markt waar veel angst wordt verkocht, zet Revnext zich af door veiligheid niet als extra kostenpost op te voeren. Wel als integraal en onderscheidend onderdeel van de strategie.

Revnext doet dit als volgt:

Weerbaarheid

Variërend van second opinions over bestaande cyber security oplossingen tot volledige doorlichtingen van de cyberrisico’s voor organisaties, tot het implementeren van geïntegreerde oplossingen om deze risico’s te beheersen.

Cyber security beleid

Het bepalen van investeringsprioriteiten gedurende politieke wisselvalligheid, het snel kunnen reageren op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, en het vertalen van nationale en Europese beleidsprioriteiten naar operationele uitvoering.

Doorontwikkeling

Ontwikkeling van business cases en strategische proposities voor de vraagstukken van morgen.

Strategic Monitoring, Forensics and Evaluations

Revnext heeft een stevige track record op het gebied van nieuwswaardige impactanalyses en evaluatieonderzoeken voor ministeries, gemeenten en bedrijven. Veel van de grote problemen binnen organisaties hebben tegenwoordig een link met de IT-omgeving. IT vormt een integraal onderdeel van de kernactiviteiten van organisaties. De werkzaamheden van Revnext richten zich dan ook steeds vaker op de analyse en evaluatie van grote ICT-projecten. Daarnaast staat het beheersen en verbeteren van de dienstverlening van organisaties met digitale oplossingen en het formuleren van strategische key performance indicators (KPI’s) voor IT-voorzieningen centraal. Veranderende omstandigheden vereisen slimmere onderzoekstechnieken. Daarom wordt stevig ingezet op de analyse van digitale sporen door middel van digitale onderzoekstechnieken en speciale tools. Revnext kijkt hierbij niet enkel naar fouten die binnen organisaties zijn gemaakt, maar trekt proactief lessen voor de toekomst.

Onze experts hebben veel ervaring en expertise in het doorlichten van grootschalige infrastructurele projecten. Ook wanneer het gaat om het analyseren van grote IT-projecten en het identificeren van onderliggende succes- en faalfactoren heeft Revnext een sterk profiel.

Future Mobility

De vanzelfsprekendheid van benzine- en dieselauto’s, gas uit het fornuis, kolencentrales en het letterlijke gebruik van olie als smeermiddel van de economie wordt in rap tempo teniet gedaan door nieuwe technologieën en de energietransitie als gevolg van strenge klimaatdoelen. Zo bieden technologische innovaties richting e-mobility en smart mobility de eerste stappen in het realiseren van een circulaire economie en de mogelijkheid om verder te kijken dan het dogma van de mens als vervuilende consument.

 

Revnext adviseert overheden hoe de maatschappij van morgen voor te bereiden op de (positief) ontwrichtende werking van future mobility en bedrijven hoe hun verdienmodellen daarop (radicaal) aan te passen. Revnext vertaalt state-of-the-art technologische trends zoals elektrische mobiliteit, connected cars, autonoom rijden, betalen naar gebruik en smart charging / smart grids naar duurzame (beleids)strategieën voor de transitie naar een schone, slimme en veilige maatschappij.

Concrete voorbeelden? Revnext begeleidt de thematafel ‘Elektrisch rijden” voor de Mobiliteitstafel voor het nieuwe Klimaatakkoord. Hier worden alle mogelijke maatregelen verkend en doorgerekend om de transitie naar elektrisch rijden richting 2030 te kunnen versnellen. Daarnaast werkt Revnext  aan de mogelijke toekomstige invoering van een systeem van ‘betalen voor gebruik’ ofwel een kilometerheffing voor personenauto’s.

Transport & Logistics

Nederland is wereldwijd een koploper op het gebied van transport en logistiek. Geavanceerde technologische ontwikkelingen zijn steeds bepalender voor deze sector. Overslagterminals op de Maasvlakte worden van achter de computer bediend. Warehouses worden geautomatiseerd en gerobotiseerd met het oog op efficiënte en snelle levering van – steeds vaker – internetbestellingen die bezorgd moeten worden wanneer de klant dat wenst. Vrachtauto’s lijken steeds meer op een rijdende cockpit met een procesoperator achter stuur, waarbij het wachten is op de knop ‘autopilot’ (platooning). Vrachtauto’s worden ook steeds schoner, stiller en zuiniger of zelfs volledig elektrisch. Technologische veranderingen hebben daarmee ook een grote impact op het vlak van human capital. Het vak van chauffeur en logistiek medewerker gaat om heel andere competenties vragen. Revnext heeft met haar medewerkers een lange en intensieve relatie met deze sector. Van vernieuwend arbeidsmarktbeleid, cao-moderniseringen, prikkelende toekomstvisies tot strategieën voor CO2-reductie in logistieke ketens zijn onderwerpen waar Revnext haar unieke aanpak kan inzetten.

E-health

e-health

Zorgorganisaties, maar ook zorgprofessionals en patiënten staan in grote belangstelling van de tech-industrie. Het gevolg is een veelvoud aan innovaties en nieuwe toepassingen met het doel de zorg goedkoper en efficiënter te maken. Tegelijkertijd biedt de e-health-revolutie belangrijke vraagstukken en risico’s rond datamanagement, legacy-problemen in medische apparatuur en de bescherming van patiëntgegevens mee. Revnext investeert in de ontwikkeling van e-health oplossingen waarin patiënten/cliënten centraal staan. Dit betekent aandacht voor de initiële zorgdoelstellingen en het inbedden van security/privacy by design. Ook adviseert Revnext partijen in de zorgketen over de implementatie van e-health oplossingen. Via workshops en seminars richt Revnext zich daarnaast op het vergroten van bewustzijn en kennisdeling rond actuele e-health thema’s.

Privacy

Volgens sommigen is privacy een mensenrecht, anderen noemen privacybescherming een noodzakelijk kwaad in onze data-gedreven maatschappij. Feit is dat de 21ste eeuw een enorme impuls heeft gegeven in ons denken over privacy en digitale autonomie. Zo wordt langzaam invulling gegeven aan het ‘recht’ om vergeten te worden en is de Wet Bescherming Persoonsgegevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de schop gegaan.

Revnext ondersteunt organisaties bij de verandering van processen, IT-systemen en governance in het licht van privacy vereisten zoals de AVG. Doel hierbij is om niet alleen te voldoen aan de bestaande eisen, maar ook in staat te zijn om in te spelen op veranderingen en verbeteringen van de AVG (onder meer als gevolg van jurisprudentie). De experts van Revnext leveren hierbij maatwerk en kijken op nuchtere en pragmatische wijze naar privacyvraagstukken. Hierbij maken zij een gebalanceerde afweging tussen niet alleen privacy en security, maar ook het doel en effect van de dagdagelijkse werkzaamheden. Privacy moet niet tot additionele bureaucratie leiden en oplossingen moeten werkbaar blijven voor mensen op de werkvloer.

Neem contact met ons op!