Toelichting modelgebruik elektrische voertuigen

In het kader van de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruik gemaakt van het Carbontax-model van Revnext. Op verzoek van PBL is onderhavige achtergrondrapport opgesteld om meer inzicht te geven in de werking van het model. Het rapport geeft een beschrijving van het rekenmodel, inzicht in achterliggende aannames en presenteert een aantal modelresultaten ter illustratie. Het rapport beoogt niet de volledige resultaten van de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord voor personenauto’s te presenteren. Daarvoor verwijzen we naar het hoofdrapport van het PBL: https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/ontwerp-klimaatakkoord-grote-stappen-maar-nog-veel-werk-aan-de-winkel

Lees hier de bijlage waarin Revnext meer inzicht geeft in de werking van het Carbontax-model: technische-achtergrondrapportage-revnext-