PUBLICATIE EVALUATIE VAN DE STRATEGISCHE I-AGENDA VOOR DE RIJKSDIENST

In de afgelopen maanden heeft Revnext ondersteuning geleverd aan Strated Consulting bij de uitvoer van een evaluatie van het strategische ICT beleid. Deze evaluatie, in opdracht van de directie CIO-Rijk (onderdeel van het minBZK), is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. De volledige rapportage is openbaar en te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/07/13/kamerbrief-i-strategie-rijk-actualisatie-routekaarten-evaluatie-i-agenda

De evaluatie biedt zowel een terugblik op de strategische I-agenda Rijksdienst 2019 – 2021 als lessen/aandachtspunten voor de toekomst. Hierbij is de veranderkracht van de organisatie specifiek in het oog gehouden en rekening gehouden met audits/evaluaties van onder meer de Algemene Rekenkamer, Adviescollege ICT-toetsing (voorheen BIT) en Auditdienst Rijk. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er veel goed gaat en is verbeterd, maar IT blijvende aandacht en verbetering vergt. Zeker om naar de toekomst toe betere garanties te kunnen geven dat ICT-projecten niet buiten scope, budget en tijd gaan.