Hand aan de kraan”-analyse 2023 van het stimuleringsbeleid voor emissievrije personenauto’s

In het Klimaatakkoord van 2019 is een pakket ter stimulering van emissievrije
personenauto’s afgesproken (EV, of ook wel aangeduid met BEV). Daarbij is
aangegeven dat jaarlijks een toets van het stimuleringsinstrumentarium
plaatsvindt om de “hand aan de kraan” te houden en over- of onderstimulering te
voorkomen. Op 14 juli 2023 zijn twee rapporten van Revnext naar de Tweede Kamer gestuurd ter onderbouwing van de hand-aan-de-kraan systematiek 2023.

De staatssecretaris van Ministerie van Financiën concludeert dat de ingroei van elektrische personenauto’s voldoende geborgd is tot en met 2025. Revnext onderzocht recente marktontwikkelingen in een Trendrapport personenauto’s en een marktscenario analyse voor 2023. Na 2025 ligt de verwachte EV-ingroei niet op koers om 100% EV-nieuwverkopen in 2030 te bereiken.

De volledige rapportage is in te zien via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/07/14/hand-aan-de-kraan-analyse-2023-van-het-stimuleringsbeleid-voor-emissievrije-personenauto-s