Steven Djohan: haperende politienavigatie vraagt andere IT-koers

Steeds vaker pakken politieagenten hun eigen mobiele telefoon om zich naar meldingen te navigeren. De navigatiesystemen in de meer dan 2000 wagens van de nationale politie haperen. De problemen variëren van uitvallende schermen, oude kaarten, tot een routeplanner die politieauto’s dwars door drukke straten leidt of de plaats van bestemming uit beeld laat verdwijnen. In de meldkamer is bovendien niet duidelijk waar een politieauto zich bevindt.

In een brandbrief van de Amsterdamse politiechef Aalbersberg en OR-voorzitter Lonnee, gericht aan korpschef Erik Akerboom, luiden de schrijvers de noodklok. Helaas staan deze problemen met de navigatiesystemen van agenten echter niet op zichzelf. Het is het zoveelste IT-falen in een voor de overheid vitaal systeem.

 

De geschiedenis herhaalt zich

De problemen met de politienavigatie doen denken aan de problemen met communicatiesysteem C2000 voor de hulpdiensten. Dit systeem haperde vaak,  onder meer tijdens de crash van het Turkish Airlines vliegtuig bij Schiphol evenals tijdens de rellen bij Hoek van Holland. Wie het C2000 dossier met de huidige navigatieproblematiek vergelijkt kan haast niet anders dan concluderen dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen. De systemen blijken te duur, de planning wordt niet gehaald én, belangrijker nog, de systemen werken niet voor de eindgebruiker.

Begroting als natte vingerwerk

Het is niet duidelijk of de haperende navigatiesystemen van de politie al voor onveilige situaties hebben geleid. De Centrale Ondernemingsraad geeft desalniettemin aan zich zorgen te maken over de veiligheid van agenten en burgers, zeker indien aanrijtijden niet worden gehaald. De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Nationale Politie Rob den Besten herkent de klachten in de brandbrief. In de Telegraaf stelt hij als reactie dat minstens 8 miljoen euro en mogelijk zelfs bijna 23 miljoen euro nodig is om de falende navigatiesystemen in politieauto’s te repareren. Volgens een woordvoerder van de Korpsleiding is voor het probleem met het updaten van de auto’s echter nog geen sluitende “technische oplossing” gevonden, aldus NRC Handelsblad. De termijn waarop het probleem kan worden verholpen blijft daarmee onduidelijk. Deze uitspraken wekken geen vertrouwen. De breedte van de financiële raming is ongekend groot en onduidelijk is wat er voor deze fluctuerende miljoenen wordt gekocht.

Lees het hele artikel op Binnenlands Bestuur: http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/opinie/ingezonden/haperende-politienavigatie-vraagt-andere-it-koers.9565308.lynkx