Revnext + SDU: Noodzakelijke Cyber Security Training voor iedere jurist

Op 25 november 2020 geven Anouk Vos en Steven Djohan in samenwerking met Carolien Jobse voor de derde keer i.s.m. SDU de Noodzakelijk Cyber Security Training voor iedere Jurist en Fiscalist. Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en adviezen van het RIVM  zal deze editie van de cursus online plaatsvinden. Inschrijven kan via de website van SDU: https://www.sdujuridischeopleidingen.nl/producten/5715/noodzakelijke-cyber-security-training-voor-iedere-jurist-en-fiscalist

Over de training:

Cyber security heeft effect op hoe u uw eigen onderneming inricht. Wat moet u ten minste weten om als ondernemer zelf geen slachtoffer te worden van cybercriminaliteit?  Welke digitale gevaren bestaan er bij thuiswerken? Hoe kunt u uw cliënten het beste adviseren of doorverwijzen bij vragen op het gebied van cybercrime en -security?

In dit ééndaagse introductieprogramma van SDU wordt uitvoerig aandacht besteed aan cyber security en de daarbij horende bestuurlijke en juridische uitdagingen. De cursus is praktisch van aard en wordt gegeven door deskundigen uit de cyber security en de advocatuur.

Serious Awareness Game 
Tijdens de cursus gaat u actief aan de slag met de behandelde stof door plaats te nemen in een juridisch adviesteam tijdens een cyberincident.

Het programma biedt inzicht of en hoe cyber security vraagstukken impact hebben op de werkprocessen, organisatie en dagdagelijkse werkzaamheden van deelnemers en managers. Hiertoe worden concrete voorbeelden gegeven.

Doelstelling van deze cursus is het vergroten van bewustzijn (cyber awareness) en het vermogen om te gaan met cyber security-uitdagingen (cyber resilience) in de dagelijkse werkzaamheden. Daarbij komen belangrijke wettelijke bepalingen, jurisprudentie en actualiteiten aan bod.

Deze cursus is gericht op de ondernemingsrechtelijke c.q. civielrechtelijke jurist, advocaat, adviseur en overige dienstverlener. De cursus biedt een algemene inleiding, maar is qua diepgang ook geschikt voor personen met basis IT-kennis of die reeds verantwoordelijkheid dragen voor cyber security. In de cursus wordt niet ingegaan op de positie van de verdachte binnen het straf(proces)recht.

De cursus is bestemd voor: juristen, fiscalisten, advocaten en notarissen