Robert Kok over de toekomst van de Nederlandse automarkt in een Tesla X

“Practice what you preach”, dat moet Revnext partner Robert Kok gedacht hebben toen hij door futurist Vincent Everts werd gevraagd om geïnterviewd te worden in een Tesla X. Kok beheert het model dat de automarkt in Nederland voorspelt aan de hand van de maatregelen die genomen worden door de Europese commissie en het kabinet. Hij houdt zich bezig met de grote vragen voor het klimaatakkoord: hoeveel procent van de nieuwe auto’s zijn elektrisch in 2030? Welke knoppen kun je aan draaien en wat zijn de resultaten?

 

De uitdagingen

Om te begrijpen welke uitdagingen er momenteel bestaan op de Nederlandse automarkt zijn de volgende punten van belang:

  • De sector mobiliteit moet circa 7,3 megaton co2 reduceren in 2030
  • 3 tot 5 megaton CO2 zal door de inzet van elektrisch personenauto’s moeten komen
  • Een deel hiervan kan ingevuld worden door de aanscherping van europese co2 normen voor fabrikanten in europa
  • Zonder aanvullend fiscaal beleid in Nederland zal de ambitie van 100% emissievrije nieuw auto’s en de reductie van 3-5 mton niet gehaald worden

Revnext rekenmodellen

Revnext heeft rekenmodellen ontwikkeld voor de nieuwverkopen en totale Nederlandse wagenpark.  De rekenmodellen bevatten aanbodontwikkeling zoals de beschikbaarheid van steeds meer en steeds goedkopere elektrische auto’s en vraagvoorspellingen o.b.v. keuzegedrag van particulieren en leaserijders. Ook het fiscaal beleid binnen het autodomein, zoals de aanschafbelasting BPM, de motorrijtuigenbealsting MRB en bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt meegenomen. Voor het Ministerie van Financiën rekent Revnext de komende maanden verschillende scenario’s door over de ontwikkeling van elektrisch rijden in Nederland. De effecten op de reductie van CO2 uitstoot en de effecten op de belastinginkomsten komen hier in terug.

Koffiedik kijken of precisiewerk?

In het bijzondere Tesla-interview weet Everts Kok tot uitspraken te verleiden over hele complexe zaken die  in een model lastig zijn te vangen. Kok is nog volop bezig met de doorrekeningen en pas in november 2018 zullen de resultaten met de buitenwereld worden gedeeld. Toch kan hij voor Everts een tipje van de sluier oplichten. Meer weten? Zie: