Kamerbrief over aanbieding eindrapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050’

IBO Klimaat heeft als opdracht om het huidige klimaatbeleid te onderzoeken en aanbevelingen te doen hoe het beleid kan worden aangescherpt om de 2030-doelstelling te behalen. In samenwerking met Revnext publiceerde IBO een nieuwe menukaart van beleidsmaatregelen om de klimaatopgave in te vullen.

Revnext ondersteunde de departementen met analyses en doorrekeningen van maatregelen voor de sector Mobiliteit. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

 Verduurzaming van personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens kan zorgen voor een
belangrijke stap richting klimaatneutraliteit, maar gaat met het huidig beleid niet snel genoeg.
 Aanvullend normeren en beprijzen kan zorgen voor grote stap richting volledig elektrische
nieuwverkoop rond 2030. Grotere inzet op biobrandstoffen en vermindering van de gereden
kilometers kan de huidige fossiele van het wegverkeer versneld reduceren richting 2030.

Zie hele rapport op:https://open.overheid.nl/documenten/ronl-8a1597dba8caf5a78d9d3f61081602200722b66f/pdf

Meer weten? Neem contact op met de experts van Revnext via info[@]revnext.nl