Revnext: “Ernstige fouten aan basis van Rotterdams fraudedossier Waterfront”

De vastgoedorganisatie van de gemeente Rotterdam heeft ernstige fouten gemaakt in het Waterfront dossier, waardoor de huurder van het voormalige poppodium aan de Boompjeskade de gemeente voor meer dan €8 miljoen kon oplichten. Dat is de harde conclusie van een speciaal in het leven geroepen enquêtecommissie die op verzoek van Rotterdamse gemeenteraad onderzoek heeft gedaan naar de kwestie. De commissie werd ondersteund door adviesbureau Strated Consulting in samenwerking met Revnext.

Oplichting gemeente

De enquêtecommissie Boompjeskade werd in het leven geroepen naar aanleiding van een vorig jaar april aan het licht gekomen fraudezaak rond het voormalige poppodium Waterfront. Toen Waterfront in 2009 haar deuren sloot, toonde Bosporus interesse om het gebouw te exploiteren en sloot in 2010 een huurovereenkomst met de gemeente, die eigenaar is van het pand. In de daaropvolgende periode weigerde Göksel K. – eigenaar van Bosporus – echter huur te betalen, omdat het pand niet geschikt zou zijn voor horeca doeleinden.

De gemeente besloot hierop €300.000 te investeren in de verbouwing van het voormalig poppodium. De huurder liet gedurende de daaropvolgende jaren op papier echter voor maar liefst €8,6 miljoen aan verbouwingen verrichtten, waarvan hij bijna alles declareerde bij de gemeente. Uiteindelijk bleek uit onderzoek van een recherchebureau dat 97% van de gedeclareerde werkzaamheden nooit was uitgevoerd en bovendien werd duidelijk dat de ingehuurde aannemer de vader van Göksel K. was. Op deze manier werd de gemeente voor zo’n €8 miljoen opgelicht.

De enquêtecommissie, bestaand uit vijf raadsleden, diende antwoord te geven op de vraag wat de oorzaken waren dat de fraude kon ontstaan en zo lang kon voortduren. De enquêtecommissie werd ondersteund door 2 onderzoekers, Edwin de Boer (partner van het adviesbureau Strated Consulting) en Steven Djohan (partner van het adviesbureau Revnext).

Kritisch rapport

Eind mei overhandigde de commissie het rapport met daarin de bevindingen van de onderzoekers aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. Uit dit rapport kwam naar voren dat de vastgoedorganisatie van de gemeente Rotterdam gedurende de gehele onderzochte periode (2006-2016) ver onder de maat heeft gepresteerd. Zo schoten computersystemen en werkprocessen tekort, bestond er binnen de gemeentelijke vastgoedorganisatie een grote kloof tussen bestuur en medewerkers en was er sprake van onderbezetting. Bovendien hebben volgens de onderzoekscommissie zowel het vorige als het huidige college de gemeenteraad onjuist geïnformeerd, onder meer over de beschikbaarheid van gedetailleerde informatie over de kwestie.

Lees het hele artikel op Consultancy.nl:http://www.consultancy.nl/nieuws/14305/ernstige-fouten-aan-basis-van-rotterdams-fraudedossier-waterfront