Revnext en MuConsult publiceren Effectstudie Betalen naar Gebruik fase 2

Tijdens een persbriefing in Den Haag is het onderzoeksrapport “Effectstudie Betalen naar Gebruik fase 2” van Revnext en MuConsult gepresenteerd. Om keuzes te kunnen maken voor de uitwerking van betalen naar gebruik heeft het ministerie van Financiën de twee bureaus onderzoek laten doen naar een aantal onderwerpen: 1) de mogelijkheden voor invulling van het kilometertarief, 2) effecten op autobelastingen en inkomenseffecten, en 3) het nalevingsgedrag van autobezitters wanneer de kilometerteller wordt gebruikt voor het registreren van het aantal gereden kilometers. Op dit moment liggen belangrijke onderdelen van Betalen naar Gebruik nog niet vast, zoals de manier waarop de tarieven worden bepaald. Ons vervolgonderzoek helpt het kabinet om inzicht te krijgen in de keuzes die nog te maken zijn en wat de gevolgen van deze keuzes zullen zijn.

Voor de Kamerbrief en bijlagen zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/06/26/kamerbrief-aanvullende-onderzoeksrapporten-betalen-naar-gebruik