Publicatie Zembla en Follow the Money onzorgvuldig

Op 17 mei 2018 verscheen een artikel op de websites van Zembla en FTM waarin Revnext wordt beticht van het doen van betalingen aan een medewerker van de HvA/UvA in ruil voor een opdracht. Het artikel bevat verdachtmakingen waarvoor Zembla – in het kader bij het artikel – erkent dat geen bewijs is geleverd.

Naar aanleiding van aantijgingen aan het adres van Revnext door een voormalig onderaannemer hebben de HvA/UvA een onafhankelijk, gespecialiseerd bedrijfsrecherche-bureau gevraagd dit te onderzoeken. Op 4 mei hebben HvA/UvA de uitkomsten van het onderzoek en dit besluit meegedeeld aan Zembla. In een gezamenlijke verklaring geven HvA/UvA aan dat er geen enkel bewijs is geleverd voor betalingen door Revnext en dat er verder ook geen regels zijn overtreden bij het project. Het artikel van Zembla wekt desalniettemin de indruk dat er door de instellingen gesjoemeld is. Dat is te betreuren. Zembla erkent zelf dat bewijs hiervoor ontbreekt.