AI in het militaire domein

Op 15 februari jl. was Anouk Vos namens Revnext aanwezig bij REAIM– een internationale conferentie over het gebruik van Artificial Intelligence in het militaire domein.  Deze internationale conferentie bracht naast bewindspersonen vanuit de hele wereld ook kennisinstellingen, internationale organisaties en anderen uit het maatschappelijk middenveld bij elkaar. Tijdens deze conferentie nam zij deel aan een ronde tafel georganiseerd door de Atlantische Commissie. Hierbij kwamen vragen ter sprake als: Hoeveel weten Nederlanders over de militaire toepassingen van AI? Worden de ontwikkelingen als positief of negatief ervaren? Welke zorgen leven onder het publiek? Andere deelnemers aan het gesprek waren David van Weel (NAVO), Lonneke Peperkamp (NLDA/Radboud) en Haroon Sheikh (WRR/VU). Het gesprek werd geleid door Lokke Moerel, voorzitter van de Atlantische Commissie.

Meer lezen over het onderzoek onder Nederlandse burgers over het gebruik van AI in het militaire domein, zie

https://lnkd.in/eMmW8r7y